Gatunki ryb zagrożone w Polsce

Co jakiś czas w mediach poruszany jest temat zagrożonych gatunków zwierząt i roślin. W stali światowej Czerwona Księga Zwierząt Zagrożonych jest bardzo obszerna, znaczną ilość stanowią tam gatunki wodne. Ale czy problem dotyczy też naszych polskich wód?

Oczywiście tak. W polskim Instytucie Ochrony przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie powstała Polska Czerwona Księga Zwierząt zagrożonych wyginięciem. Znajduje się w niej lista gatunków zagrożonych z dokładnym miejscem ich występowania, rzadkości występowania oraz sposobami na ochronę poszczególnych gatunków zwierząt.
Ile znajdziemy tam rodzimych gatunków ryb. Poniżej przedstawiamy listę ryb które należy chronić w naszym kraju, ponieważ ich przyszłość stoi pod znakiem zapytania.

Gatunki zagrożone:
Aloza (Alosa alosa)
Babka czarna (Gobius niger)
Babka czarnoplama (Gobiusculus flavescens)
Babka mała (Pomatoschistus minutus)
Babka piaskowa (Pomatoschistus microps)
Ciosa (Pelecus cultratus)
Dennik (Liparis liparis)
Głowacz białopłetwy (Cottus gobio)
Głowacz pręgopłetwy (Cottus poecilopus)
Iglicznia (Syngnathus typhle)
Jesiotr zachodni (Acipenser sturio)
Kiełb białopłetwy (Romanogobio albipinnatus)
Kiełb kesslera (Romanogobio albipinnatus)
Koza (Cobitis taenia)
Koza złotawa (Sabanejewia aurata)
Kur rogacz (Myoxocephalus quadricornis)
Minóg morski (Petromyzon marinus)
Minóg rzeczny (Lampetra fluviatilis)
Minóg strumieniowy (Lampetra planeri)
Minóg ukraiński (Eudontomyzon mariae)
Parposz (Alosa Falla)
Piekielnica (Alburnoides bipunctatus)
Piskorz (Misgurnus fossilis)
Pocierniec (Spinachia spinachia)
Różanka europejska (Rhodeus sericeus)
Słonecznica owsianka (Leucaspinus delineatus)
Strzebla błotna (Eupallasella percnurus)
Strzebla potokowa (Phoxinus phoxinus)
Śliz pospolity (Barbatula barbatula)
Wężynka (Nerophis ophidion)

Warto dodać że pierwsza Polska Czerwona Księga Zwierząt Zagrożonych została wydana w 1992 roku. Jej kolejne wydanie powstało w 2001 roku. Nowe wydanie zawiera powiększoną listę gatunków oraz zaktualizowaną kategorię zagrożenia poszczególnych zwierząt.

Jak wyglądają polskie gatunki zagrożone wyginięciem?


Parposz (Alosa Fallax)
Fot. GNU Licence


Babka czarna (Gobius niger)
Fot. GNU Licence


Babka czarnoplama (Gobiusculus flavescens)
Fot. Joao Pedro Silva


Babka mała (Pomatoschistus minutus)
Fot. natuurlijkmooi.net


Babka piaskowa (Pomatoschistus microps)
Fot. Paul Naylor


Ciosa (Pelecus cultratus)
Fot. Lauri Urho


Głowacz białopłetwy (Cottus gobio)
Fot. GNU Licence


Głowacz pręgopłetwy (Cottus poecilopus)
Fot. GNU Licence


Iglicznia (Syngnathus typhle)
Fot. anderssalesjo.com


Jesiotr zachodni (Acipenser sturio)
Fot. GNU Licence

Kiełb białopłetwy (Romanogobio albipinnatus)
Fot.joerg-bohlen.de


Koza (Cobitis taenia)
Fot. GNU Licence


Koza złotawa (Sabanejewia aurata)
Fot. users.atw.hu


Minóg morski (Petromyzon marinus)
Fot.Breck P.Kent


Minóg rzeczny (Lampetra fluviatilis)
Fot. anderssalesjo.com


Minóg strumieniowy (Lampetra planeri)
Fot. anderssalesjo.com


Minóg ukraiński (Eudontomyzon mariae)
Fot. anderssalesjo.com


Piekielnica (Alburnoides bipunctatus)
Fot. Lukáš Jurek


Piskorz (Misgurnus fossilis)
Fot. GNU Licence


Pocierniec (Spinachia spinachia)
Fot. GNU Licence


Różanka europejska (Rhodeus sericeus)
Fot. GNU Licence


Słonecznica owsianka (Leucaspinus delineatus)
Fot. Sefan Pahl


Strzebla błotna (Eupallasella percnurus)
Fot. GNU Licence


Strzebla potokowa (Phoxinus phoxinus)
Fot. GNU Licence


Śliz pospolity (Barbatula barbatula)
Fot. GNU Licence


Wężynka (Nerophis ophidion)
Fot. luontoportti.com