ELOS – chelatowane nawozy w płynie

Naturalne strumienie i rzeki stale zapewniają roślinom substancje odżywcze pochodzące z obiegu wody. W systemach zamkniętych, jak akwaria roślinne, rośliny zużywają to, co jest dostępne lub udostępniane przez akwarystów.

 Częściowe podmiany wody są wykorzystywane do uzupełniania składników odżywczych i stabilizacji parametrów, ale nie pozwalają, aby zaniechać nawożenia roślin.
Chelatowane nawozy w płynie, wolno uwalniające składniki odżywcze.

Używając najlepszych i najczystszych składników, linia nawozów płynnych zawiera chelatowane związki zapewniając dostępność składników odżywczych poprzez powolne ich uwalnianie. Są bezpieczne i nie szkodliwe dla bezkręgowców oraz nawet delikatnych ryb. Gama nawozów płynnych dostarcza podstawowe składniki odżywcze niezbędne do bujnego wzrostu roślin, środki zapobiegające degradacji ekosystemu w akwarium, które mogą być dostosowane do Twoich potrzeb i sposobu opiekowania się akwarium.


 

ELOS Fase 1

Fase 1 jako nawóz mikroelementowy stanowi podstawę lini Elos Expert Line. Oparty na żelazie, zawiera także mieszankę kluczowych mikroelementów niezbędnych roślinom do ich prawidłowego rozwoju.

Jego największą zaletą jest powolne uwalnianie składników odżywczych takich jak żelazo (Fe-EDDHA, Fe-DTPA, Fe-EDDCHA) i innych mikroelementów (bor, cynk, molibden, mangan itp.) w szerokim zakresie pH (od pH 4 do pH 9), dzięki czemu rośliny mogą czerpać składniki odżywcze przez długi czas. Jest to kompletna mieszanka mikroelementów, która może być podawana osobno lub w połączeniu z innymi nawozami Elos Expert Line.

Zalety :

 • Nie wpływa na jonową stabilność wody w akwarium
 • Wysoka wydajność
 • Oparty na wydajnych i bardzo stabilnych chelatach
 • Widoczne rezultaty w krótkim czasie

Dozowanie :
1ml /100l wody w akwarium dwa razy w tygodniu.

Przykładowe dawki :
Nawozy podaje się na orientacyjną objętość wody w akwarium, czyli objętość netto. W oszacowaniu tej wartości należy uwzględnić grubość szyb, obniżony poziom lustra wody w stosunku do górnej krawędzi oraz przybliżoną objętość podłoża i materiałów dekoracyjnych(w naszych założeniach przyjęliśmy, że jest to około 15-18% objętości brutto).

 • 60x30x36cm (brutto 65l, netto 47l) – dawka 0,5ml dwa razy w tygodniu ( wystarczy na około 100 tygodni)
 • 90x45x45cm (brutto 182l, netto 133l) – dawka 1,3ml dwa razy w tygodniu ( wystarczy na około 38 tygodni)
 • 120x50x50cm (brutto 360l, netto 271l) – dawka 2,7ml dwa razy w tygodniu ( wystarczy na około 18  tygodni)

Uwagi:
W akwarium gęsto obsadzonym roślinami, z mocnym oświetleniem, gdzie podawane jest CO2 zaleca się podawanie nawozów Fase 2 i K40.

Jeśli w akwarium jest duża ilość czerwonych roślin zaleca się podawanie Elos Extra 1 w zamian za jedną z dwóch dawek Fase 1 w tygodniu.

Zamów w

 


 

ELOS Fase 2

Fase 2 zawiera w swoim składzie makroelementy (N i P) oraz mieszankę mikroelementów kluczowych dla prawidłowego rozwoju roślin w akwarium. Fase 2 wolno uwalnia swoje składniki w szerokim zakresie pH (od pH 4 do pH 9), dzięki czemu są dostępne dla roślin akwariowych przez długi czas.

Fase 2 należy używać w połączeniu z Fase 1 i K40, co wybarwia liście roślin i wpływa na poprawę procesu fotosyntezy w akwariach gęsto obsadzonych roślinami oraz z dużą ilością światła.

Zalety :

 • Nie wpływa na jonową stabilność wody w akwarium
 • Wysoka wydajność
 • Oparty na składnikacha wysokiej jakości oraz czystości
 • Widoczne rezultaty w krótkim czasie

Dozowanie :
1ml /100l wody w akwarium dwa razy w tygodniu.

Przykładowe dawki :
Nawozy podaje się na orientacyjną objętość wody w akwarium, czyli objętość netto. W oszacowaniu tej wartości należy uwzględnić grubość szyb, obniżony poziom lustra wody w stosunku do górnej krawędzi oraz przybliżoną objętość podłoża i materiałów dekoracyjnych(w naszych założeniach przyjęliśmy, że jest to około 15-18% objętości brutto).

 • 60x30x36cm (brutto 65l, netto 47l) – dawka 0,5ml dwa razy w tygodniu ( wystarczy na około 100 tygodni)
 • 90x45x45cm (brutto 182l, netto 133l) – dawka 1,3ml dwa razy w tygodniu ( wystarczy na około 38 tygodni)
 • 120x50x50cm (brutto 360l, netto 271l) – dawka 2,7ml dwa razy w tygodniu ( wystarczy na około 18  tygodni)

Uwagi  :
W akwarium gęsto obsadzonym roślinami, z mocnym oświetleniem, gdzie podawane jest CO2 zaleca się równoczesne podawanie nawozów Fase 1 i K40.

Zamów w

 


 

ELOS K40

K40 jest nawozem na bazie potasu, który jeszcze zawiera specyficzne boostery wzrostu niezbędne do harmonijnego rozwoju roślin akwariowych. Elos K40 poprawia wszystkie procesy rozwojowe roślin poprzez synergiczne oddziaływanie na system korzeniowy oraz możliwości absorpcyjne liści.

Elos K40 powoli uwalnia swoje składniki w szerokim zakresie pH (od pH 4 do pH 9) dzięki czemu rośliny mogą z nich korzystać  przez długi czas.

K40 jest doskonałym źródłem potasu w gęsto porośniętych akwariach, mocnym światłem oraz podawanym CO2.

Zalety :

 • Nie wpływa na jonową stabilność wody w akwarium
 • Wysoka wydajność
 • Oparty na składnikach wysokiej jakości oraz czystości
 • Łatwy w użyciu dzięki dołączonemu dozownikowi lub precyzyjnej strzykawce
 • Widoczne rezultaty w krótkim czasie

Dozowanie :
1ml /100l wody w akwarium dwa razy w tygodniu.

Przykładowe dawki :
Nawozy podaje się na orientacyjną objętość wody w akwarium, czyli objętość netto. W oszacowaniu tej wartości należy uwzględnić grubość szyb, obniżony poziom lustra wody w stosunku do górnej krawędzi oraz przybliżoną objętość podłoża i materiałów dekoracyjnych(w naszych założeniach przyjęliśmy, że jest to około 15-18% objętości brutto).

 • 60x30x36cm (brutto 65l, netto 47l) – dawka 0,5ml dwa razy w tygodniu ( wystarczy na około 100 tygodni)
 • 90x45x45cm (brutto 182l, netto 133l) – dawka 1,3ml dwa razy w tygodniu ( wystarczy na około 38 tygodni)
 • 120x50x50cm (brutto 360l, netto 271l) – dawka 2,7ml dwa razy w tygodniu ( wystarczy na około 18  tygodni)

Uwagi  :
W akwarium gęsto obsadzonym roślinami, z mocnym oświetleniem, gdzie podawane jest CO2 zaleca się równoczesne podawanie nawozów Fase 1 i Fase2.

Zamów w