Unia Europejska zakazuje akwarystom raków

rakiuenie

Niedawno pisaliśmy o zakazie Unii Europejskiej sprowadzania i sprzedaży popularnego gatunku rośliny akwariowej Cabomba caroliniana. Jednak zakaz ten dotyczy również zwierząt akwariowych!

Na liście przyjmującej wykaz inwazyjnych gatunków obcych uznanych za stwarzające zagrożenie dla Unii zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 znalazły się cztery gatunki raków. I nie są to tylko inwazyjne gatunki, ale też typowe skorupiaki akwarystyczne, które od lat są trzymane przez akwarystów w domowych zbiornikach.


Rak pręgowaty (Orconectes limosus) który w Europie znajduje się od dawna jako gatunek inwazyjny. Jego naturalnym środowiskiem są wody Ameryki Północnej. Do Europy został sprowadzony w 1980 roku przez niemieckiego hodowcę Maxa von dem Borne. Jako, ze jest to gatunek bardzo odporny na dżumę raczą, szybko rozprzestrzenił się po wodach Europy. W Polsce wypiera on raka szlachetnego i raka błotnego z naturalnego środowiska.


Fot. GNU Licence


Procambarus clarkii Girard, 1852 - Rak luizjański
Jest to pięknie ubarwiony gatunek, który jest od dziesięcioleci hodowany przez akwarystów. Pochodzi z Ameryki Północnej i w naturze ma kolor czerwono-brązowy. P. clarkii jest najczęściej spotykany w ciepłych wodach słodkich, takich jak wolno płynące rzeki, bagna, starorzecza i systemy nawadniające pola ryżowe. Hodowcy stworzyli jednak wiele form barwnych tego skorupiaka.

Procambarus clarkii "Orange"
 
Procambarus clarkii "Orange"
 
Procambarus clarkii "Orange"
 
 
 
Procambarus clarkii var. white
 
Procambarus clarkii var. white
 
Procambarus clarkii var. white
 
 


Procambarus fallax (Hagen, 1870) – rak marmurkowy
To bardzo chętnie hodowany rak w domowych akwariach. Jest on tani i bardzo łatwy w utrzymaniu. Toleruje szeroki zakres temperatur: od 3 do 30°C. Pochodzi z Ameryki Południowej i dorasta do 8 cm długości. Rozmnaża się za pomocą partenogenezy (dzieworództwo). Polega ona na rozmnażaniu pomimo braku zapłodnienia. Tym samym populacje tworzą jedynie samice.


Fot. GNU Licence

Pacifastacus leniusculus - Rak sygnałowy, szwedzki, kalifornijski
Gatunek pochodzi z Ameryki Północnej i wystepuje obecnie w Europie. W latach sześćdziesiątych został sprowadzony do Szwecji, a nastepnie do innych krajów w Europie. Jako że gatunek ten jest odporny na dżumę raczą, szybko rozprzestrzenił się po Europie. Rak sygnałowy z uwagi na swoją odporność jest też niebezpiecznym nosicielem dżumy raczej, która powoduje masowe śnięcia raków. W Polsce przyczyniło się to do spodku liczebności raka błotnego oraz raka szlachetnego.

Fot. GNU Licence


Komisja UE stwierdziła, że te inwazyjne gatunki obce spełniają wszystkie warunki określone w art. 4 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 1143/2014. W szczególności niektóre z tych gatunków są już zadomowione na terytorium Unii lub nawet rozprzestrzenione na szeroką skalę w niektórych państwach członkowskich i w niektórych przypadkach wyeliminowanie tych gatunków w sposób racjonalny pod względem kosztów może być niemożliwe. Należy jednak włączyć te gatunki do wykazu unijnego, ponieważ istnieją inne opłacalne środki, które mogą zostać wprowadzone w życie: aby zapobiec nowym przypadkom wprowadzania tych gatunków lub ich dalszemu rozprzestrzenianiu się na terytorium Unii; aby wspierać wczesne wykrywanie i szybkie eliminowanie gatunków tam, gdzie jeszcze nie są one obecne lub rozprzestrzenione na szeroką skalę; oraz aby zarządzać nimi, odpowiednio do specyficznych warunków panujących w danym państwie członkowskim, w tym poprzez połowy, łowiectwo i odławianie lub innego rodzaju pozyskiwanie do celów spożycia lub wywozu, pod warunkiem że działania te są realizowane w ramach krajowego programu zarządzania.
Pełen wykaz roślin uznanych za inwazyjne:


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/1141 z dnia 13 lipca 2016 r. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32016R1141&from=PL


Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

 

Copyright © akwarium.info.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie całości lub części artykułów zabronione!