Pasażerowie "na gapę"

 To że ryby pływają wiedzą wszyscy, jednak niektóre gatunki ryb z rodziny podnawkowatych przemieszczają się wykorzystując do tego większe gatunki ryb, ssaków i gadów.