Ryba widząca poczwórnie

Gatunki z rodzaju Anableps mają oczy osadzone powyżej wierzchołka głowy, rogówka i źrenica oka rozdzielone tkanką łączną dzielącą oko na dwie części (górną i dolną), osobniki pływające z oczami w linii powierzchni wody są zdolne do obserwowania obrazu w dwóch środowiskach - w wodzie i w powietrzu ponad wodą.
Źródło: Wikipedia