Anostomus teaniatus

POCHODZENIE:
Ameryka Południowa - Dorzecze Amazonki, Gujana
WIELKOŚĆ:
18cm 
DYMORFIZM:
Brak wyraźnych różnic. 
ZACHOWANIE:
Żywa, ryba. Czasami w zbyt małym zbiorniku agresywna ryba w stosunku do osobników własnego gatunku. 
TEMPERATURA:
24-28*C
WODA:
pH 6.8 ; woda miękka do twardej. 
POKARM:
Gatunek wszystkożerny. Chętnie przyjmuje pokarmy żywe, mrożone i suszone.
ROZMNAŻANIE:
Nie rozmnażany w akwariach.
OPIS:
Wymaga zbiornika o długości conajmniej 80cm. Ryba pływa ukośnie w akwarium. Przybiera normalną pozycję tylko kiedy jest podniecona. Wymaga gęsto zarośniętego zbiornika, jak również dużo przestrzeni do pływania.  Podłoże żwirowate. Potrzebuje również dużą ilość kryjówek z kamieni i korzeni. Zalecane jest trzymanie z większymi gatunkami ryb. Dekoracje z kamieni, korzeni i lignitów.

Copyright © akwarium.info.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie całości lub części artykułów zabronione!