Tateurdina ocellicauda - GŁOWACZYK BARWNY

POCHODZENIE:
Wody Nowej Gwinei
WIELKOŚĆ:
5,-6,5cm
ZACHOWANIE:
Gatunek łagodny i spokojny w stosunku do przedstawicieli innych gatunków. Występuje u niego natomiast agresja wewnątrzgatunkowa. Dlatego więcej niż jedną parę należy trzymać w akwarium minimum 80 litrów. Zasiedlają przydenną część zbiornika.
DYMORFIZM:
Samiec intensywniej wybarwiony.
TEMPERATURA:
25-29°C
WODA:
Twardość do 18ºdGH ; pH 6,0-7,0 ; woda powinna być wydajnie aczkolwiek delikatnie filtrowana. Zalecane regularne podmiany 25% objętości wody raz na dwatygodnie.
POKARM:
Należy karmić żywymi i mrożonymi larwami owadów tj. oczlik, dafnia, larwy ochotkowatych itp. Ponieważ ryby przebywają w przydennej strefie akwarium należy zadbać aby inne gatunki nie wyjadały im pokarmu.
ROZMNAŻANIE:
Na akwarium tarliskowe wystarczy zbiornik 25-35 litrów. Zbiornik powinien być gęsto obsadzone roślinami. Podłoże najlepiej z dobrze wypłukanego piasku. Akwarium powinno obfitować w kryjówki z łupin orzecha kokosowego i rurek glinianych. Rurki najlepiej częściowo zakopać w piasku, zostawiając szczelinę przez którą ryby będą mogły się przecisnąć. Po zalotach samica składa około 30-50 ziaren ikry w glinianej rurce lub łupinie kokosa. Po tarle samicę należy odłowić, ponieważ pilnujący ikry samiec może być wobec niej agresywny. Wylęg następuje po około 5-6 dniach. Jest to też moment na odłowienie samca z akwarium tarliskowego. Mode należy karmiś larwami solowca. Odpowiednio karmiony narybek szybko rośnie.
OPIS:
Wymaga zbiornika o pojemności 40 litrów dla pary ryb. W przypadku kiedy zamierzamy trzymać więcej par nalezy zaopatrzyć się w większe akwarium. Dla 2-3 par ryb wystarczy zbiornik o pojemności 80 litrów.Podłoże z drobnego i dobrze wypłukanego piasku. Zalecana gęsta obsada roślin oraz duża ilość kryjówek dla ryb w postaci glinianych rurek i łupin orzecha kokosowego.


Fot. losacuarios.com