Xenotilapia leptura

POCHODZENIE:
Afryka - jezioro Tanganika. Zamieszkuje obszary o głębokości 1-10 metrów.
WIELKOŚĆ:
8-9cm
ZACHOWANIE:
Ryba spokojna i towarzyska. W okresie tarła terytorialna. Czasami niezgodna w stosunku do przedstawicieli tego samego gatunku. Zajmuje dolną strefę akwarium, strzegąc obranego terytorium.
DYMORFIZM:
Samiec żywiej ubarwiony. Dorosłe samce są większe od samic.
TEMPERATURA:
24-27°C
WODA:
pH 7,5-8,5 ; woda średnio twarda do bardzo twardej.
POKARM:
W naturze ryby odżywiają się glonami porastającymi skały. W akwarium należy karmić wysokiej jakości pokarmami roślinnymi.
ROZMNAŻANIE:
Gatunek monogamiczny. Ryby dobierają się w pary i strzegą pieczołowicie obranego terytorium. Jako terytorum najczęściej obierane są skały lub grupy kamieni. W okresie tarła ryby nabierają intensywniejszych barw. Głowy ryb ciemnieją, a obrzeża płetw stają się widoczniej zaznaczone kolorem. Samica skłąda kilka ziaren ikry, które po zapłodnieniu brane są przez nią do pyska. Ikra inkubowana przez samicę jest przez około 18-21 dni. W tym czssie samiec broni samicy i trytorium. Po tym czasie inkubację w pysku przejmuje samiec. Trwa to około 10-12 dni po czym samiec wypuszcza z pyska młode o wielkości 8-10mm. Przez nast epne kilka dni młode są ochraniane przez rodziców i w razie niebezpieczeństwa kryją się w pysku matki. Z jednego miotu można uzyskać 15-30 młodych.
OPIS:
Wymaga zbiornika o długości najmniej 100cm dla jednej dobranej pary. Jeśli chcemy trzymać więcej par ryb wymagany jest zbiornik o długości minimum 150cm. Podłoże piaszczyste. Nalezy wtedy też zabdać aby każda z par miała odpowiednie warunki do obrania terytorium. Dekoracje z kamieni oraz grot i usypisk skalnych. Podłoże z drobnego piasku.


Fot. destin-tanganyika.com