Tanganika Magazyn Nr.13

 • Republika Zambii– Michelle Buckland
 • Mbita Island – Wyspa Mbita – Evert van Ammelrooy
 • Prosto z jeziora….galeria zdjęć Benoita Jonasa
 • Uwagi na temat tożsamości Xenotilapia nasus – Thomas Andersen
 • Rodzaj Tropheus, Boulenger 1898 - Jak bariery środowiskowe i zmiany poziomu wody w jeziorze wpływały na ewolucję rodzaju, a dobór płciowy faworyzował stałość populacji - dr Marta Mierzeńska
 • Eretmodus marksmithi, a new scientific name for one of the northern Eretmodus – Eretmodus marksmithi, nowa naukowa nazwa dla jednego z północnych eretmodusów – Patrick Tawil
 • Boulengerochromis microlepis - O rozmnażaniu w naturze i w akwarium – Benoit Jonas
 • Neolamprologus sexfasciatus - Niebieska niewiadoma – Piotr Skrzela
 • Telmatochromis vittatus Boulenger, 1898 - Muszlowiec o wyglądzie naskalnika - Joanna Adamska-Maślanka
 • Trematocara zebra – a relict species? – Trematocara zebra– gatunek reliktowy? – Thomas Andersen
 • The Sailfin Cichlid, Trematocara macrostoma – Żaglopłetwa pielęgnica, Trematocara macrostoma – Thomas Andersen
 • Tanzania the Malagarazi River and Kipili – Tanzania, rzeka Malagarazi i rejon Kipili – dr Anton Lamboj
 • Recenzje i streszczenia: Dowody na istnienie różnych presji ekologicznych, które wpływają na rozmiar ciała samców i samic – dr Marta Mierzeńska
 • Recenzje i streszczenia: Stabilne reprogramowanie profili transkrypcyjnych mózgu przez środowisko socjalne u pielęgnic – Bartosz Mierzeński

 

Copyright © akwarium.info.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie całości lub części artykułów zabronione!