Zeszyt Akwarystyczny 51 - Ślimaki słodkowodne

Ślimaki słodkowodne
W systematyce świata bezkręgowców wiele jest jeszcze do zrobienia. Nauka, jak dotąd, nie rozwiązała wszystkich dylematów klasyfikacji tej ogromnej części świata zwierząt. Zwłaszcza świat mięczaków (Mollusca), do których zalicza się brzuchonogi (gromada Gastropoda), potocznie zwane ślimakami, ciągle jest przedmiotem badań biologów zajmujących się systematyką, czyli porządkowaniem wiedzy o zwierzętach będących przedmiotem tego opracowania. Szacuje się, że naszą planetę zamieszkuje 130 000 gatunków mięczaków, z czego znakomitą większość, bo ok. 105 000 gatunków stanowią właśnie brzuchonogi. W Polsce odnotowano 6 gatunków ślimaków morskich, 177 – lądowych i 54 – słodkowodnych. I z punktu widzenia akwarystyki słodkowodnej ta ostatnia grupa interesuje nas najbardziej...

 

Copyright © akwarium.info.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie całości lub części artykułów zabronione!